نمایش‌گاه آثار هنری اسلامی در کابل برگزار شد

وزارت اطلاعات‌وفرهنگ، روز چهارشنبه، ۱ قوس، نشست و نمایش‌گاهی را در پیوند به شناخت آثار هنری اسلامی به مناسبت «روز جهانی هنر اسلامی»، در کابل برگزار کرد. مسئولان در این وزارت، می‌گویند که این نمایش‌گاه در راستای رشد هنر اسلامی و ترغیب هنرمندان، در کابل برگزار شده است.

نمایش‌گاه دوروزه‌ی صنایع دستی و محلی در دایکندی گشایش یافت

نمایش‌گاه دوروزه‌ی صنایع دستی و محلی به منظور آگاهی مردم از محصولات محلی و به‌نمایش‌گذاشتن فرآورده‌های دایکندی به ویژه صنایع دستی زنان تجارت‌پیشه، از سوی بنیاد آقاخان و اداره‌ی محلی دایکندی، امروز در این ولایت گشایش یافت.

نمایش‌گاه دوروزه‌ی کتاب‌ در مرکز و چهار ولسوالی‌ بدخشان راه‌اندازی شد

معزالدین احمدی، رییس اطلاعات‌وفرهنگ بدخشان، می‌گوید که این ریاست در هم‌آهنگی با اتحادیه‌ی ناشران بدخشان، امروز (شنبه، ۱۳ جوزا) نمایش‌گاه دوروزه‌ی کتاب را در شهر فیض‌آباد و چهار ولسوالی‌ بدخشان، به گونه‌ی هم‌زمان گشایش کرده است.

کسادی کاروبار تنها نمایش‌گاه دایمی تولیدات زنان در کابل؛ «در هفته تنها یک مشتری داریم»

فروشندگان در تنها نمایش‌گاه دایمی صنایع دستی و تولیدات زنان در شهر کابل، می‌گویند که به دلیل موقعیت نامناسب و غیرتجاری‌بودن این نمایش‌گاه، با کم‌بود مشتری روبه‌رو اند. در این نمایش‌گاه که در یکی از پس‌کوچه‌های شهرآرای شهر کابل قرار دارد، ۴۰ زن سرگرم کار اند.

نمایش‌گاهی به هدف بازاریابی محصولات زنان متشبث در هرات برگزار شد

نمایش‌گاهی زیر نام «مینی مارکت» برای بازاریابی محصولات زنان متشبث از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه‌ی غرب، یک‌شنبه، ۱۰ ثور، در هرات برگزار شد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه‌ی غرب، می‌گویند که در این نمایش‌گاه حدود ۸۰ بانو صنایع دستی و محصولات تولیدی خود را به نمایش گذاشته اند.

نمایش‌گاه دو روزه‌ی «میله‌بازار» در نگارستان ملی پایان یافت

نگارستان ملی، جایی که «نمایش‌گاه فرهنگی، نقاشی و صنایع دستی میله‌بازار» به هدف پشتیبانی و بازاریابی از فرآورده‌های داخلی و ساخته‌های دستی زنان برگزار شده است. در نمایش‌گاه میله‌بازار که روز گذشته گشایش یافته بود و امروز به پایان رسید، زنان و مردان، ساخته‌های دستی شان را در ۲۶ میز به نمایش‌ گذاشته اند.