دیوید پتریوس: موافقت‌نامۀ دوحه دلیل اصلی فروپاشی «نظام جمهوری» بود

دیوید پتریوس، فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی در افغانستان، از خروج نیروهای این کشور از افغانستان انتقاد کرده‌ است. این نظامی پیشین آمریکایی ‌گفته است که آمریکا می‌توانست با حضور در افغانستان حتی در حد مشاور از فروپاشی دولت پیشین افغانستان جلوگیری کند.

فیفا: نبود راهکار برای ‌آوردن اصلاحات انتخاباتی، دستاوردهای نظام جمهوری را از بین خواهد برد

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا فیفا از کم‌رنگ‌بودن گفت‌وگوها دربارۀ اصلاحات انتخاباتی نگرانی می‌کند. مسئولان این نهاد می‌گویند، با پررنگ‌شدن بحث صلح در کشور، تمرکز حکومت روی موضوع‌های مربوط به انتخابات کاهش یافته است و کمیسیون‌های انتخاباتی نیز در این زمینه هیچ‌گونه ابتکار عملی را انجام نداده‌اند.