تعهد کمک به مردم افغانستان در نشست گروه ۲۰؛ «کمک‌ها به‌معنای به رسمیت‌شناختن طالبان نیست»

سران کشورهای گروه ۲۰ توافق کرده‌اند که برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان، به این کشور کمک کنند. نشست گروه ۲۰ با محوریت افغانستان روز گذشته به میزبانی ایتالیا برگزار شد و رهبران کشورهای عضو این نشست تأکید کرد‌ند که به افغانستان کمک می‌کنند؛ اما این کمک‌ها به‌معنای به رسمیت‌شناختن حکومت طالبان نیست.