انتقاد آگاهان از روی‌کرد جهان برای تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان

شماری از آگاهان مسائل سیاسی، با انتقاد از گنگ‌بودن خواست جهان مبنی بر نوعیت حکومت فراگیر در افغانستان، می‌گویند که جامعه‌ی جهانی، برای شکل‌گیری ثبات پایدار در افغانستان، صادق نیست. همایون خیری، آگاهان مسائل سیاسی، پیشنهاد دارد که جهان باید فراگیری حکومت را در یک نظام تضمینی جست‌وجو کند.