نشست بزرگ در کندهار آغاز شد

نشست بزرگ در کندهار امروز آغاز شد. در این نشست، عالمان دین، بزرگان قومی، برخی از مسئولان دولت پیشین و ده‌ها تن دیگر شرکت کرده‌اند. تلویزیون ملی نیز در توییترش نوشته است که در این نشست حدود ۳۰۰۰ تن از عالمان دین، بزرگان قومی، سیاست‌گران و نماینده‌گان اقشار مختلف، شرکت کرده‌اند. هدف از برگزاری این نشست پشتی‌بانی از نظام امارت اسلامی گفته شده است.

نشست بزرگی از سوی حکومت سرپرست با آجندای مبهم در حال برگزاری‌ست

چند روز است که بگومگوها پیرامون برگزاری نشست بزرگی در کابل از سوی حکومت سرپرست امارت اسلامی اوج گرفته است؛ نشستی که تاکنون زمان برگزاری و آجندای آن در هالۀ ابهام به‌سر می‌برد. بر مبنای مکتوبی که چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی همه‌گانی شده بود، عالمان دین و متنفذان قومی به شرط مجاهد امارت اسلامی‌بودن می‌توانند در این نشست شرکت کنند.