امیرخان متقی: دامن‌زدن به بی‌ثباتی در افغانستان به نفع‌ کسی نیست

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، امروز در مراسمی در کابل می‌گوید که فراموشی افغانستان از سوی جامعۀ جهانی، هیچ‌ سودی برای جهان نخواهد داشت. او در مراسمی که به‌مناسبت نخستین سالگرد به قدرت‌رسیدن دوبارۀ امارت اسلامی برگزار شده بود، می‌گوید که دامن‌زدن به بی‌ثباتی در افغانستان به نفع کسی نیست و جهان باید به‌جای اعمال تحریم، با افغانستان هم‌کاری کند.