دیدبان حقوق بشر: ناکامی امریکا در اجرای تعهداتش به زنان افغان باید بررسی شود

به گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، رهبران امریکا در حالی که همواره با اشاره به وضعیت بد زنان و دختران در افغانستان، جنگ ۲۰ساله‌ی خود در این کشور را توجیه می‌کردند، نبود متخصص حقوق زنان در کمیسیون جنگ افغانستان، نگران‌کننده است.