طالبان «کمیسیون تصفیۀ صفوف» تشکیل دادند

طالبان «کمیسیون تصفیۀ صفوف» ایجاد کردند. این کمیسیون موظف است که افراد استفاده‌جو و با سابقۀ بد را از صفوف طالبان جدا کند. شیرمحمد شریف، معاون کمیسیون تصفیۀ صفوف طالبان امروز در یک نشست خبری در شهر کابل می‌گوید، این کمیسیون در تلاش است تا نیروهای طالبان را از افراد سودجو و نااهل پاک‌سازی کند. این کمیسیون قرار است به زودی در تمام ولایت‌ها به کارش آغاز کند.