اتحادیه‌ی ‌ناشران افغانستان: ۹۰ درصد ناشران و کتاب‌فروشی‌ها با ورشکستگی روبه‌رو است

مسئولان اتحادیه‌ی ناشران افغانستان، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گویند که از ۲۰۰ ناشر و ۵۵۰ کتاب‌فروشی، ۳۰ درصد آن در دو سال گذشته از فعالیت باز مانده است. از سویی هم، از میان نشریه‌ها و کتاب‌فروشی‌هایی که اکنون فعالیت دارد، ۹۰ درصد آن با خطر ورشکستگی روبه‌رو است.