افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شد

نهاد پژوهشی «گالوپ» بر اساس نتایج یک نظرسنجی که امروز (چهارشنبه، ۴ عقرب) منتشر کرده، سنگاپور را امن‌ترین و افغانستان را ناامن‌ترین کشور جهان معرفی کرده است. این نهاد در این نظرسنجی از مردم کشورهای جهان پرسیده است که آیا به پلیس محلی خود اطمینان دارند، در محله‌های خود احساس امنیت می‌کنند و در سال گذشته قربانی دزدی یا حمله شده‌ اند؟

افغانستان هم‌چنان ناامن‌ترین کشور جهان باقی می‌ماند؟

براساس گزارش تازۀ شاخص جهانی صلح که از سوی انستیتیوت اقتصاد و صلح پخش شده، افغانستان برای پنجمین سال پیاپی در صدر فهرست کشورهای ناامن جهان قرار گرفته است. این گزارش که ۹۹.۷ درصد جمعیت جهان را پوشش می‌دهد، با بررسی و پژوهش در ۱۶۳ کشور، تهیه شده است.