گوترش: برای نجات جان میلیون‌ها شهروند افغانستان دارایی‌های این کشور باید آزاد شود

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هشدار داده است که میلیون‌ها شهروند افغانستان در آستانۀ مرگ قرار دارند و قوانینی که مانع استفادۀ پول برای نجات جان آنان و اقتصاد این کشور می‌شود باید به حالت تعلیق درآید. او تأکید کرده است که مسدودشدن دارایی‌های افغانستان پیامدهای مرگ‌باری برای این کشور دارد.