پس از امضای موافقت‌نامۀ دوحه، هیچ سرباز آمریکایی در افغانستان کشته نشده ‌است

نشریۀ میلیتری تایمز گزارش داده است که سربازان آمریکایی در یک‌سال گذشته (پس از امضای موافقت‌نامه میان آمریکا و طالبان) برای نخستین‌بار پس از دو دهه جنگ در افغانستان، هیچ تلفاتی نداشته‌اند.

بر بنیاد گزارش میلیتری تایمز، جاویر گوتیریز و آنتونی رودریگیز آخرین سربازان آمریکایی بودند که یک‌سال پیش در نبردهای افغانستان کشته شدند.