اول‌نمرۀ قالین‌باف؛ حکایت عاقله، یکی از قربانیان مکتب سیدالشهداء

برای تهیۀ گزارش به دامنۀ کوه چهل‌دختران رفتم؛ دورافتاده‌ترین نقطۀ دشت برچی که دختران نوجوان بسیاری با امیدهای فراوان در دل خاکش خفته‌اند. مکتب سیدالشهداء با تمام زخم‌هایی که بر تن دارد، هم‌چنان استوار و با افتخار ایستاده و هنوز هم دامنش برای پرورش دختران بیش‌تری گسترده است.

مکتب سیدالشهداء میزبان صدها آموزگار داوطلب

در پی حملۀ مرگ‌بار بر مکتب سیدالشهداء در حوزۀ سیزدهم امنیتی شهر کابل که منجر به کشته‌شدن بیش از ۵۰ تن و زخمی‌شدن بیش‌تر از ۱۰۰ تن شد، صدها تن از آموزگاران با راه‌اندازی کارزاری برای پشتی‌بانی از دانش‌آموزان و رفع کاستی‌ها در مکتب‌های غرب کابل، خواهان آموزش داوطلبانه در این مکتب‌ها شده‌اند.
این کارزار تاکنون با استقبال خوبی هم‌راه بوده است.