فعال‌نبودن اسکنرها موجب فساد و قاچاق زعفران در گمرکات شده است

انوارالحق احدی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری امروز (دوشنبه، سیزدهم دلو/بهمن) در برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت می‌گوید، با آن‌که انتظار می‌رفت با نصب اسکنرهای پیش‌رفته در گمرکات کشور، میزان قاچاق محصولات کشور کاهش یابد، اما دیده شده که این اسکنرها در شماری ازگمرکات فعال نیست.