گشت‌وگذار موترهای بی‌سند از سوی اعضای امارت اسلامی در کابل مردم را نگران کرده است

در همین حال، باشندگان کابل از افزایش رفت‌وآمد موترهای تک کلید و بی‌سند در این شهر، ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که بیش‌تر این موترها در اختیار اعضای امارت اسلامی است. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که مانع گشت‌وگذار موترهای بی‌سند و تک کلید شود.