شهردار شبرغان: با محتکران مواد اولیه برخورد قانونی می‌شود

ده‌ها تن از عالمان دین جوزجان در نشستی که در ریاست شورای علمای این ولایت برای مبارزه با احتکار راه‌اندازی شده بود، می‌گویند که باید جلو احتکار گرفته شود. به گفتۀ آنان، جلو ادامۀ این وضعیت و دلیل آوردن دالر برای خریدوفروش مواد اولیه باید گرفته شود و کسانی که برخلاف مقررات وضع‌شده حرکت کنند، باید مجازات شوند.

مسدودبودن بانک‌ها؛ باشنده‌گان غور توانایی خرید مواد اولیه را ندارند

از سقوط شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور به‌دست طالبان حدود یک ماه می‌گذرد، اما در این مدت هیچ یک از بانک‌های خصوصی نتوانسته‌اند فعالیت‌های خود را از سر بگیرند. این امر مردم را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است تا جایی‌که آنان قادر نیستند مواد اولیۀ مورد نیاز خانواده‌های خود را تأمین کنند.