۱۴۵ جوان بی‌بضاعت پس از فراگیری مهارت‌های کمپیوتر به گونه‌ی رایگان، فارغ شدند

یک بنیاد خیریه که به ۱۴۵ جوان بی‌بضاعت مهارت‌های کمپیوتر را به گونه‌ی رایگان آموزش داده بود، در مراسمی روز گذشته فراغت آنان را جشن گرفت. مسئولان بنیاد خیریه و آموزش‌گاه «جاوید ابراهیمی»، انگیزه و هدف از برگزاری چنین برنامه‌ها را، هم‌یاری با جوانان بی‌بضاعت و ارائه‌ی آموزش‌های فنی برای آنان عنوان می‌کنند.