آبشار «جرجرک» سرپل؛ از مناظر طبیعی که روزانه میزبان صدها گردش‌گر است

آبشار «جرجرک» ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل، یکی از زیبایی‌های طبیعت است که طرف‌داران بسیاری دارد. شاعر در شعرهایش، هنرمند در صدایش، نویسنده در کتابش و فرد فرد جامعه در خاطراتش به گرمی از آن استقبال می‌کند.