هیئت ا.ا برای خواجه ‌بهاءالدین: آن‌هایی که پیش از فیصله‌ی دادگاه درگیر شوند، بازداشت می‌شوند

محب‌الله نیک‌زاد، سخن‌گوی والی تخار، می‌گوید که هیئت بلند‌پایه‌ی مقام‌های حکومتی متشکل از معاون والی، آمر امنیت، معاون ریاست استخبارات، رییس امور سرحدات، اقوام و قبایل، رییس امربه‌معروف و نهی‌از‌منکر، به خاطر آرام‌کردن نزاع و دعوای حقوقی بر سر زمین میان قوم‌های روستاهای «مهاجرقشلاق»، «علی‌شیر نوایی»، «سوجانی»، «شورتوغی»، «کتکجر» و قوم «اندل»، به ولسوالی خواجه‌ بهاءالدین سفر کردند.