معین وزارت عدلیه: به فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان نیازی نیست

در ادامه‌ی برنامه‌ی «حساب‌دهی دولت به ملت»، امروز مسئولان وزارت عدلیه در نشستی کارکردهای یک ساله‌ی خود را با رسانه‌ها شریک کردند. عبدالکریم حیدر، معین وزارت عدلیه، در این نشست می‌گوید که آنان نیازی به فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان نمی‌بینند.