فساد سازمان‌یافته علت اصلی آتش‌سوزی در اسلام‌قلعه؛ ۱۲ تن به دادستانی معرفی شدند

سیدزمان هاشمی، رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید، بررسی‌های آنان نشان می‌دهد که در اثر آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، بیش از هزار موتر کالاهای وارداتی به‌شمول ۳۷۰ تانکر مواد سوختی کامل سوخته است و بیش از ۷۰ موتر اموال و ده‌ها کانتینر ناپدید است.