فایزر: دوز تقویتی واکسن در برابر اومیکرون معافیت ایجاد می‌کند

شرکت فایزر اعلام کرده که دوز تقویتی واکسن این شرکت می‌تواند در برابر گونۀ جدید جهش‌یافتۀ اومیکرون، معافیت ایجاد کند. این شرکت داروسازی و شریک آن بیوان‌تک، روز گذشته (چهارشنبه، ۱۸ قوس) گفته‌اند، آزمایش‌های کلینیکی آنان نشان داده که تزریق سه دوز واکسن ساخت این شرکت‌ها، سطح انتی‌بادی را برای مبارزه در برابر گونۀ جدید اومیکرون در یک فرد تا ۲۵ درصد افزایش می‌دهد.