سخن‌گوی وزارت تحصیلات: معاش استادانی که در بیرون تحصیل می‌کنند را می‌پردازیم

احمد تقی، سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی، سه‌شنبه‌شب، ۲۶ میزان، در تویترش نوشته است که در باره‌ی پرداخت معاش آن عده از استادان دانش‌گاه‌ها که در بیرون از افغانستان سرگرم تحصیل اند، تجدید نظر شده است و معاش آنان پرداخت می‌شود.