۱۰ مکتب در پکتیا تنها ۱۱ آموزگار دارد

مسئولان ریاست معارف ولایت پکتیا می‌گویند که ده مکتب این ولایت تنها ۱۱ آموزگار دارد که از مجموع این مکتب‌ها، یک لیسه، شش متوسطه و سه مکتب ابتدایی است. به گفتۀ مسئولان، کمبود آموزگار سبب شده تا شمار دانش‌آموزان این مکتب‌ها هر روز کم شود.

معارف را فراموش نکنیم

اگر کودکان در مکتب، دانش بیاموزند و به درستی پرورش یابند، جامعه در آینده منور خواهد شد. کودکان در مکتب فزونی به آموزش دانش، باید احترام به ارزش‌های انسانی، محیط زیستی و کثرت را بیاموزند.

جوزجان؛ اهدای ۱۰ جریب زمین از سوی مردم به معارف برای ساخت مکتب

مسئولان ریاست معارف ولایت جوزجان می‌گویند، شماری از باشنده‌گان شهر شبرغان و برخی از ولسوالی‌های این ولایت بیست قطعه زمین‌ را که ۱۰ جریب می‌شود به گونۀ رایگان برای ساخت‌وساز مکتب در اختیار این ریاست قرار داده‌اند.