نشست با هبت‌الله آخوندزاده؛ اعضای کابینه‌ برای بحث روی مسائل مهم به کندهار رفته اند

منبعی در کندهار می‌گوید که شماری از اعضای کابینه‌ به کندهار رفته اند تا روی برخی مسائل مهم ملی با هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، گفت‌وگو کنند. منبع می‌افزاید که ۱۶ تن از اعضای کابینه‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی سه روز پیش به کندهار آمده و از آن زمان تا کنون، با رهبر امارت اسلامی نشست داشته اند.

آگاهان: در گردهمایی علمای افغانستان روی مسائل مهم بحث نشد

شماری از آگاهان مسائل سیاسی می‌گویند که در گردهمایی بزرگ علمای افغانستان که از سوی امارت اسلامی برگزار شده بود، روی مسائل مهم و سرنوشت‌ساز بحث و گفت‌وگو نشد. امان‌الله هوتکی، آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید که عالمان دین باید در روشنایی شریعت اسلامی دربارۀ قانون …