وزارت مهاجرین: مهاجران افغان در مسائل داخلی و سیاسی هیچ کشوری مداخله نمی‌‌کنند

مسئولان در وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان حکومت سرپرست، در واکنش به اظهارات معاون والی تهران که از مهاجران غیرقانونی افغان به عنوان ماین‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی نام برده است، می‌گویند که افغان‌های ساکن کشورهای بیرونی، هیچ گاه دخالتی در مسائل داخلی و سیاسی هیچ کشوری نداشته ‌اند.