دولت قطر می‌گوید بدون توافق روشن با طالبان، مسئولیت میدان‌هوایی کابل را برعهده نمی‌گیرد

خبرگزاری فرانسه گزارش داده که محمد بن عبدالرحمان آل‌ثانی،‌ وزیر خارجۀ قطر گفته است، اگر کشورش به توافق روشن با همۀ طرف‌ها از جمله طالبان دست نیابد، مسئولیت میدان‌هوایی بین‌المللی کابل را برعهده نمی‌گیرد.