مرکز تجارتی «بی‌بی خدیجه‌الکبری» برای زنان در بلخ گشایش یافت

مرکز تجارتی «بی‌بی خدیجه‌الکبری»، با داشتن ۲۰۰ دکان ویژه‌ی زنان، روز گذشته در شهر مزارشریف، مرکز بلخ، گشایش یافت. این مرکز که پیش از این به نام مارکت «نور» مشهور و شماری از دکان‌های آن از چندی به این سو غیرفعال بود، روز گذشته به تصمیم شهرداری مزارشریف و ریاست امر به معروف و نهی از منکر بلخ، به زنان اختصاص داده شد.