والی بامیان: مراکز آموزشی هدف بعدی هراس‌افگنان است

سید انور رحمتی، والی بامیان از تهدید در برابر مراکز آموزشی در این ولایت خبر می‌دهد. او می‌گوید، بر بنیاد گزارش‌هایی که ادارۀ محلی از مراجع امنیتی مرکز دریافت کرده است، مراکز آموزشی در این ولایت هدف بعدی حملات تروریستی است.