نزدیک به ۸۰ درصد تمام کارمندانی که مدرک دکترا دارند، کارمندان وزارت تحصیلات‌اند

بر بنیاد گزارش سالانۀ ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، از میان ۳۲۴ هزار و ۶۲۰ کارمند غیرنظامی که در تمام اداره‌های دولتی فعالیت دارند، تنها ۴۰۸ تن که ۰،۱۲۶ درصد را تشکیل می‌دهد، دارای مدرک دکترا اند. این رقم شامل ۳۷۲ مرد و ۳۶ زن می‌باشد.