معین وزارت کار: آمار دقیقی از بی‌کاران در کشور را نداریم

مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست امارت اسلامی، امروز در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت در باره‌ی سفرهای ولایتی شان به خبرنگاران معلومات دادند. مخدوم عبدالسلام سعادت، معین وزارت کار و امور اجتماعی، در این نشست می‌گوید که سطح بی‌کاری در کشور به اندازه‌ای نیست که از سوی برخی از افراد مغرض در شماری از رسانه‌ها اعلام می‌شود.

وزارت کار و امور اجتماعی در یک سال بیش از ۳۸ هزار جواز کار توزیع کرده‌ است

مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی امروز در یک نشست خبری در چارچوب برنامۀ «حساب‌دهی دولت به ملت» در کابل می‌گویند که این وزارت در یک سال پسین ۳۷ هزار و ۳۲۳ جواز کار به اتباع داخلی و یک‌ هزار و ۲۹۷ جواز کار به اتباع خارجی توزیع کرده‌ است.