بلال کریمی: نشست‌های پسین در باره‌ی افغانستان مخالفت سیستماتیک با ا.ا است

شورای امنیت سازمان ملل متحد، ناوقت روز گذشته در مقر این سازمان، در باره‌ی وضعیت افغانستان نشست برگزار کرد. در این نشست، روزا اوتونبایوا، نماینده‌ی ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رییس یوناما، گزارشی از یافته‌های یوناما در جریان سه ماه گذشته از افغانستان را نیز ارائه کرد.