محدودیت ویزای امریکا بر مقام‌های ا.ا؛ «چنین تصمیم‌ها روی روابط دوجانبه تأثیر منفی می‌گذارد»

وزارت امور خارجه‌ی امارت اسلامی چهارشنبه‌شب، ۲۰ میزان، با پخش اعلامیه‌ای گفته است که اعلامیه‌ی اخیر ایالات متحده‌ی امریکا مبنی بر وضع محدودیت ویزا بر مقام‌های امارت اسلامی را، مانعی در برابر پیش‌رفت روابط میان دو‌ کشور می‌داند.