شمار مبتلایان به سرخکان در پروان افزایش یافته است

شازیه، مادری است که دو فرزند خردسالش به بیماری سرخکان مبتلا شده اند و چند روز است که در شفاخانه‌ی ۱۰۰ بستر تخصصی پروان بستری اند. او که از کودکان ۱۰ماهه و سه‌ساله‌اش مراقبت می‌کند، می‌‌گوید که این بیماری از همسایه‌‌ها به فرزندانش سرایت کرده است و برای پیش‌گیری از گسترش آن، باید واکسین در اختیار آنان قرار گیرد. به گفته‌ی او، مبتلایان به سرخکان در نخست سرفه می‌کنند و پس از آن، اسهال می‌شوند و تب می‌کنند.