سرپرست وزارت صحت خواهان کمک جهانی در زمینه‌ی مبارزه با پولیو شده است

نشستی چهارروزه در باره‌ی مبارزه با بیماری فلج کودکان (پولیو) در افغانستان و پاکستان به میزبانی قطر در دوحه برگزار شده است. شرافت زمان امرخیل، سخن‌گوی وزارت صحت عامه، می‌گوید که قلندر عباد، سرپرست این وزارت، در یک نشست در باره‌ی مبارزه با پولیو در افغانستان و پاکستان در دوحه‌ی قطر شرکت کرده است.

پس از یک سال؛ دختران ویلچرران هراتی به‌هدف مبارزه با پولیو رقابت کردند

شماری از دختران ویلچرران هراتی پس از گذشت یک سال از حاکمیت امارت اسلامی، امروز به‌هدف مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان باهم رقابت کردند. شماری از این دختران که در نتیجۀ بیماری پولیو فلج شده‌اند و عضو تیم ملی ویلچر بسکتبال هرات هستند، می‌گویند که هدف آنان از برگزاری این رقابت، آگاهی‌دهی دربارۀ بیماری پولیو است.