مبادلۀ ۶ جنگجوی طالبان با ۳۹ غیرنظامی در میدا‌ن‌وردک

شورای ولایتی میدان‌وردک از رهایی ۳۹ مسافر غیرنظامی از نزد طالبان خبر می‌دهند. احمد جعفری، یک عضو شورای ولایتی میدان‌وردک می‌گوید، ۳۹ غیرنظامی که هفتۀ پیش از سوی گروه طالبان گروگان گرفته شده بودند، شب گذشته در بدل رهایی ۶ جنگجوی طالبان از چنگ این گروه رها شده‌اند.