مؤسسه‌ی اکتید در جوزجان برای نزدیک به ۵ هزار دانش‌آموز مواد آموزشی توزیع کرد

مسئولان دفتر اکتید در جوزجان، می‌گویند که با هم‌کاری مالی دفتر یونیسف و در هم‌آهنگی با ریاست معارف جوزجان، برای نزدیک به ۵ هزار دانش‌آموز در صنف‌های اول محلی و تسریعی، مواد آموزشی توزیع کرده اند.