محقق: جهان نباید بگذارد افغانستان بار دیگر به لانۀ امن تروریسم بدل شود

محمد محقق، مشاور ارشد رئیس‌جمهور در امور سیاسی و امنیتی می‌گوید که جهان نباید بگذارد افغانستان بار دیگر به لانۀ امن تروریسم بدل شود. او این موضوع را امروز در جریان صحبت‌هایش در مراسمی به‌مناسبت دهمین سال‌یاد داوود داوود، فرمانده زون ۳۰۳ پامیر در شمال افغانستان و شاه‌جهان نوری، فرمانده پولیس تخار، مطرح کرد.