قطع کمک‌های برنامه‌ی جهانی غذا؛ شهروندان: زندگی ما وابسته به کمک‌ها است

پس از هشدار برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد (WFP)، در باره‌ی قطع کمک‌هایش به نیازمندان در افغانستان در اکتبر سال روان، شماری از شهروندان نیازمند در ولایت‌های مختلف که کمک‌های این نهاد را دریافت می‌کنند، با نگرانی از کاهش و قطع کمک‌های برنامه‌ی جهانی غذا، می‌گویند که زندگی شان وابسته به دریافت کمک‌های این نهاد است و اگر این کمک‌ها قطع شود، آن‌ها از گرسنگی تلف خواهند شد.