قطع برق دولتی شهر فراه؛ باشنده‌گان: با مشکلات زیادی روبه‌روییم

شماری از باشنده‌گان شهر فراه به سلام‌وطندار می‌گویند که قطع برق دولتی این شهر، آنان را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. آنان می‌‌افزایند که از این‌رو مجبور شده‌اند تا با هزینه‌های گزافی سولر، باتری یا هم ژنراتورهای کم‌مصرف خریداری کنند و خانه‌های خود را روشن نگه‌دارند و وسایل برقی‌شان را نیز شارژ کنند.