وزارت داخله یک قطعه‌ی امنیتی برای حفاظت از جنگلات ایجاد کرده است

مسئولان در وزارت امور داخله‌ی حکومت سرپرست امارت اسلامی، می‌گویند که یک قطعه‌ی امنیتی را برای حفاظت از جنگلات کشور ایجاد کرده اند. بسم‌الله حبیب، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله، می‌گوید که این نیروها موظف شده اند تا از قطع جنگلات، قاچاق گیاهان طبی و شکار حیوانات وحشی، جلوگیری کنند.