وزارت معادن و پترولیم ۱۵۸ معدن کوچک را به قراردادی سپرده است

شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، در این نشست با ارائۀ کارکرد یک‌ سالۀ این وزارت می‌گوید که وزارت معادن و پترولیم در جریان یک‌ سال گذشته دست‌کم ۱۵۸ معدن کوچک را از طریق داوطلی به قراردادی سپرده ‌است.