قدردانی مسئولان صحی و باشنده‌گان بدخشان از نقش رسانه‌ها در مهار ویروس کرونا

مسئولان ریاست صحت عامۀ بدخشان، نقش رسانه‌ها را در آگاهی عامه و مبارزه با ویروس کرونا مهم می‌دانند و به این باور اند که در زمان گسترش این ویروس در جهان، رسانه‌ها نقش کلیدی و اساسی را در بخش آگاهی‌دهی در مورد این ویروس بازی کرده‌اند.