مردی در پروان برادرش را کُشت

محمدکامران حبیبی، سخنگوی فرماندهی امنیۀ پروان، با تأیید این روی‌داد به سلام‌وطندار می‌گوید که حوالی ساعت ۸:۵۰ دقیقۀ شب گذشته یک مرد به‌نام جمشید، باشندۀ روستای «قول‌خول»، از مربوطات ولسوالی سیاه‌گرد توسط برادرش به‌نام عباس با شلیک گلولۀ تفنگ شکاری کشته شده است.