معاون اداره‌ی امور: افغانستان باید در فهرست کشورهای شفاف جهان قرار گیرد

سیف‌الدین تائب، معاون پالیسی و ارزیابی ریاست عمومی اداره‌ی امور، در این نشست می‌گوید که در صورت قضاوت منصفانه‌ی جامعه‌ی جهانی، افغانستان باید در فهرست کشورهای شفاف جهان قرار گیرد. آقای تائب می‌افزاید با آن که گراف فساد به صفر نرسیده؛ اما دامنه‌ی فساد در افغانستان خیلی پایین آمده است.