حنفی: فشارهای جهانی ما را از تصمیم‌مان باز نمی‌گرداند

محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، روز گذشته در جریان سفرش به ولایت پکتیا، گفته است که با وجود فشارهای بین‌المللی از تصمیم‌ خود صرف نظر نمی‌کنند و برای پایداری نظام اسلامی تلاش می‌کنند. او افزوده که وزارت زیر امرش به‌منظور استحکام نظام اسلامی فرمان‌های دیگری نیز صادر کرده است.