سازمان صحی جهان از فروپاشی زودهنگام سیستم صحی در افغانستان هشدار داد

سازمان صحی جهان اعلام کرده که سیستم بهداشتی افغانستان در حال فروپاشی‌ست و اگر اقدامات فوری انجام نشود، این کشور با فاجعۀ انسانی زودهنگام روبه‌روست. تدروس آدهانوم، رئیس سازمان صحی جهان، روز گذشته در بیانیه‌یی گفته در سفرش به کابل دریافته است که سیستم صحی افغانستان در معرض فروپاشی‌ست و باید نیازهای حاد صحی این کشور به‌طور فوری برطرف شود.