آمر فرودگاه غزنی: بیش از نیمی از زمین فرودگاه غزنی غصب شده است

صفی‌الله محفوظ، آمر فرودگاه غزنی، می‌گوید که مساحت این فرودگاه در ۱۳۹۳ خورشیدی، پنج‌ هزار جریب در نظر گرفته شده بود؛ اما در سال‌های پسین، نزدیک به سه هزار جریب آن، از سوی مردم تصرف شده و در آن خانه‌های رهایشی، باغ‌ها و داش‌های خشت‌پزی ساخته شده است.