نمایش‌گاه هفت‌روزه‌ی کتاب در هرات گشایش یافت

یک نمایش‌گاه خیابانی کتاب، به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و تشویق جوانان به کتاب‌خوانی، در هرات گشایش یافت. این نمایش‌گاه، روز گذشته (دوشنبه، ۲۲ عقرب) از سوی انتشارات «مؤمنی» در «چهارراهی آمریت » شهر هرات، گشایش یافته است که هفت روز ادامه می‌یابد.