رو‌ی‌داد ترافیکی در غزنی جان یک فرمانده مشهور ا.ا را گرفت و سه تن را زخمی کرد

مسئولان محلی غزنی می‌‌گویند که عصر روز گذشته موتر نوع «فرونر» سید پیرآغا، از فرماندهان ارشد امارت اسلامی در ساحۀ «کوتل روضه»ی شهر غزنی از جاده منحرف و واژگون شده است. در نتیجۀ این روی‌داد، این فرمانده امارت اسلامی جانش را از دست داده است و سه تن از نگهبانانش زخم برداشته‌اند.